Archiv aktualit

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 
Sv.Anežka

Pedagogická poema Most 2017, tři kategorie, tři ocenění

Báječná atmosféra panovala dne 8. - 11. 11. 2017 v Mostě. Proběhla zde jubilejní, 50. celostátní přehlídka studentů středních pedagogických a vyšších odborných škol zvaná PEDAGOGICKÁ POEMA.Studenti na ní vystupují ve třech kategoriích. Za každou pedagogickou školu se mohl zúčastnit jen jeden žák v jednotlivé kategorii. Naši SPdgŠ a SZŠ sv. Anežky České reprezentovaly tři studentky Monika Juříčková za improvizaci, Anna Sulovská za přednes a za hlasité čtení Adéla Ohnheiserová a přivezly krásná ocenění ze všech kategorií - dvě stříbrná pásma a to za přednes a hlasité čtení a jedno pásmo zlaté za improvizaci. GRATULUJEME.

20.11.2017

Sv.Anežka

Hodina angličtiny? - YES

Naše hodina angličtiny se vzhledem k datu kdy se konala, bylo to 31.10., nesla v duchu Halloweenu. Jako třída PL2 jsme se domluvili, že si uděláme Halloweenskou hodinu angličtiny. Vytvořili jsme dvojice a rozdali si úkoly. Jedna dvojice měla na starosti hru, druhá pracovní list a třetí písničku. Paní učitelka si sedla do lavice a my jsme se starali o hodinu sami. Řekli jsme si, že se nějak strašidelně namalujeme, ale po zhlédnutí našich individuí v zrcadle jsme uznali, že to nebude zase takový problém. Vše bylo krásně připraveno a nebyla by to paní učitelka, aby si pro nás také něco nepřichystala. Všem zúčastněným nestvůrám děkujeme. A jaká byla ve třídě atmosféra? No, uznejte sami  Mirka Urbánková, PL2

10.11.2017

Sv.Anežka

Úspěšná sportovní reprezentace školy

Naše děvčata obsadila v okresním finále basketbalu trojic výborné 4. místo. Gratulujeme a děkujeme našim basketbalistkám Tereze Strempkové a Vendule Cibulkové z PL1 a Gabriele Kučerové z PL2 za reprezentaci školy.

09.11.2017

Sv.Anežka

Noční bdění v duchu Taizé

Poslední říjnový den roku 2017 proběhlo v naší školní kapli již tradiční noční bdění, tentokrát ovšem v duchu modlitby komunity Taizé – Taizé je malá francouzská vesnička, celosvětově ovšem proslulá svým klášterem, který je trvale domovem asi stovky mužů a přechodně tisícům mladých lidí z celého světa. Modlitby komunity Taizé jsou typické svým pokojem a hloubkou, do které člověka vedou. Ačkoli Odry a Taizé dělí 1332 km a 12 hodin jízdy autem, přesto jsme všichni, kteří jsme se nočního bdění zúčastnili, nebyli od Taizé daleko, modlitba totiž činí i z dalekých lidí lidi blízké, a tak pokojný a hluboký Duch Taizé vanul ten večer i naší školou a jsem si jistý, že vane i nadále. P. Michal František Jadavan školní kaplan

06.11.2017

Sv.Anežka

Den otevřených dveří 2017

Ve čtvrtek 9. listopadu se bude na naší škole konat den otevřených dveří, od 10:00 do 17:00 hodin. V rámci programu předvedeme zájemcům o studium přijímací zkoušky pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, naši studenti předvedou zkoušky z hudební a tělesné zdatnosti a mluvních dovedností a předáme informace ke zkouškám z výtvarné zdatnosti. Zájemci si tyto zkoušky budou moci také nanečisto vyzkoušet a poradit se s našimi pedagogy ohledně své přípravy ke zkouškám. Zájemce o studium na naší škole také tradičně přivítá náš školní sbor Datio a skupina studentů z kroužku divadelní improvizace, která patří k zakládajícím členům této aktivity na středních školách v ČR. Těšíme se také na zájemce o obory Pedagogické lyceum, Sociální činnost, Zdravotnický asistent a Ošetřovatel. přijďte mezi nás.

23.10.2017

Sv.Anežka

Koncert školní kapely Crazy Daisy

V pátek 13. října se školní kapela Crazy Daisy rozjela do Nového Jičína, do klubu Galerka, kde se od 20:00 hodin konal koncert dvou kapel, vystoupila Kapela Čenislav Horda a oderští studenti pod vedením Mgr. Davida Cindlera. Naše kapela si zahrála asi 7 písní a potěšila své posluchače a příznivce, kteří se již těší na další koncerty i slibované nové CD, které by mělo být hotovo v předvánočním čase.

23.10.2017

Sv.Anežka

Mezinárodní program vévody z Edinburgu

Naše škola se přihlásila do Mezinárodního programu vévody z Edinburgu. Je to prestižní vzdělávací program pro mladé lidi, který je propojuje v osobním rozvoji a získávání dovedností uplatnitelných v budoucím životě a práci. Během více než padesáti let jeho trvání jim úspěšně prošlo přes 8 milionů mladých lidí ze 140 zemí světa.

16.10.2017

Sv.Anežka

Státní maturita z matematiky

Naši současní studenti 1. ročníku oboru Pedagogické lyceum budou povinně maturovat z matematiky ve školním roce 2020/2021. Studenti oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika, kteří do 1. ročníku nastoupí ve školním roce 2018/2019 budou maturovat povinně z matematiky ve škol.roce 2021/2022. U studentů oborů Zdravotnický asistent a Sociální činnost maturitní zkouška z matematiky není povinná.

10.10.2017

Sv.Anežka

Jak se stát praktickou sestrou

Pokud máte zájem o povolání praktické sestry, studujte u nás maturitní obor Zdravotnický asistent. Od šk. roku 2019/20 dojde ke změně názvu oboru na Praktická sestra. Kód oboru 53-41-M / 01.

07.10.2017

Sv.Anežka

Studentské volby

3. října proběhly na SPdgŠ a ZSŠ sv. Anežky České Studentské volby 2017. Účast byla hojná, celkem se zúčastnilo 151 studentů ze všech našich oborů. Strany, které měly největší počet hlasů na naší škole, jsou KDU-ČS s 29 hlasy, ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA 23 hlasů a STRANA ZELENÝCH s 16 hlasy. Tyto výsledky poputují do Prahy, kde budou zařazeny do hromadné statistiky, která ukáže pohled studentů na dění v politice. Děkujeme studentům za zodpovědnou volbu a účast v letošních Studentských volbách.

06.10.2017

Sv.Anežka

Sportovně turistický kurz

Ve dnech 18. 9. – 22. 9. 2017 se v Jánských koupelích – Mokřinkách uskutečnil sportovně-turistický kurz. Kurzu se účastnily třídy PMP3 a PL3, které doplnili studenti z vyšších ročníků. Žáci absolvovali cyklistické a turistické výlety. Odpolední program vzhledem k nepřízni počasí vyplnili indoorové aktivity. Všichni žáci zvládli kurz úspěšně. Heslo kurzu: Zážitek nemusí být příjemný, hlavně že je silný.

06.10.2017

Sv.Anežka

Srdíčkové dny 2017

Ve dnech 7. - 8. 9. 2017 se naše škola zapojila do charitativní akce „Srdíčkové dny“ občanského sdružení Život dětem. Sbírka je určena na pomoc dětem se závažným onemocněním. Aktivně se do sbírky zapojilo deset studentů druhých ročníků oborů Sociální činnost, Ppředškolní a mimoškolní pedagogiky. Velké díky patří občanům Oder za jejich štědré příspěvky. Celkem bylo vybráno 5398 Kč. Děkujeme.

06.10.2017

Sv.Anežka

Zářijové adaptační pobyty prvních ročníků

Ve dnech 11. – 15. 9. 2017 ve Staré Vsi nad Ondřejnicí probíhaly ve Středisku diecézní mládeže adaptační kurzy duchovní obnovy prvních ročníků pedagogických oborů. Proběhly různé aktivity zaměřené na stmelení kolektivu, poznání sebe sama a seznámení se s třídní učitelkou. Počasí nám sice nepřálo, ale déšť nikomu nevadil. O dobrou náladu se postaralo i opékání špekáčků a studenty oblíbené noční hry. Slzy dojetí byly viděny při slavnostním přijetí do řad středoškoláků, které proběhlo v noci v místním kostele. K dobrému výsledku adaptačního kurzu přispěla zpěvná nálada a nekončící energie otce Michala. Mgr. Kateřina Richterová a Mgr. Monika Badejová

26.09.2017

Sv.Anežka

Další ukončená stavební etapa

Na konci září končí letošní prázdninová stavba "Sanace školní budovy", jednalo se o dokončení sanančních prací, tyto práce naši starou školní budovu provází postupně již několik let a dospěly k závěru, v letních měsících probíhala poslední zásadní oprava vlhkosti zdiva za využití kombinace sanačních metod - odkopání základů celé budovy a provedení nové izolace, oprava kanalizací a odbodnění zpevněných ploch, odstranění omítek ve třídách a kabinetech v suterénu a přízemí a provedení sanačních úprav, chemické injektáže (na fotografii WC chlapci) i elektro-osmotického vysoušení. Tyto práce po svém dokončení zůstavájí skryté, jejich výsledný efekt však budeme cítit dlouho. Za technickou i finanční pomoc děkujeme zřizovateli naší školy.

26.09.2017

Sv.Anežka

Pouť na Den církevního školství

Římskokatolická církev si již tradičně 16. září připomíná Den církevního školství. • Slaví se na svátek sv. Ludmily, babičky sv. Václava, chronologicky první české svaté. Poutníci z naší školy - 180 studentů a pedagogů - vyrazili pěšky v pátek 15.září v 8 hodin od školy na 12 km vzdálené poutní místo Panna Maria ve Skále, kde školní kaplan P. Michal Jadavan sloužil mši svatou.

15.09.2017

Sv.Anežka

Nový projekt MŠMT na naší škole

Od 1.9. 2017 je naše škola zapojena do projektu MŠMT v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Ve škole bude působit školní psycholog, naši vyučující se mohou zapojit do programů dalšího vzdělávání pedagogů a v rámci tohoto programu budeme moci nabídnout také našim studentům další vzdělávací kroužky, které jim mají pomoci k úspěšnému zvládnutí studia, což je náš společný cíl.

13.09.2017

Sv.Anežka

Aktualizujeme školní řád

Ve škole zahajuje svoji činnost školní samospráva, proto jsme provedli aktualizaci ve stávajícím školním řádu. Tato změna i některé další úpravy jsou pro jednodušší orientaci v textu zvýrazněné žlutě. Aktualizovaný školní řád najdete: Školní řád k připomínkování (DOC). O Vaše vyjádření prosíme do konce září. Své připomínky předejte formou e-mailu, vzkazu do schránky důvěry, třídním učitelům … Děkujeme

13.09.2017

Sv.Anežka

Školní diáře pro první ročníky

Čtvrtého září obdrželi všichni studenti prvních ročníků od Klubu přátel církevní školy školní výukovou pomůcku - školní diář 2017/18, kterou vydala Generation Europe, o.s. Věříme, že studenti získají z diáře užitečné vědomosti a budou si do něj zapisovat důležité poznámky. Hezký školní rok přeje KPŠ !

30.08.2017

Sv.Anežka

Pozvání všech členů sboru Datio

Zveme náš školní sbor Datio na zahájení školního roku v kostele svatého Bartoloměje v Odrách v pondělí 4. září 2017, sraz sboru na kůru v 8.00. Těšíme se na všechny nové členy. Josef Zajíček

30.08.2017

Sv.Anežka

Krásné prázdniny 2017

Krásné prázdniny všem našim studentům, kolegům i návštěvníkům našich stránek. :-)

30.06.2017

KRÁTKÉ ZPRÁVY

XXIV. ročník celostátní přehlídky

18.03.2017
Fotogalerie

4. projekt COMENIUS

29.10.2012
Realizujeme ve šk. rocích 2013/14 a 2014/15
Fotografie ke stažení

Náš 3. projekt Comenius

01.03.2011
V letech 2010-2012,
s partnerskými zeměmi BRD
a Itálií.
Mezinárodní projekt Comenius

Kultura a jazyk – evropské internetové noviny

Zahajujeme výuku akreditovaných kurzů

03.03.2015
Bližší informace zde v PDF

KALENDÁŘ AKCÍ

<prosinec 2017>
npúsčps
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456

ANKETA

Líbí se Vám naše stránky?
Ano 76%
anketaanketa
Ne 24%
anketaanketa
Celkem hlasů: 1715 Střední roku

AtlasŠkolství - kam na střední školu

Nová závěrečná zkouška


Ministerstvo kultury

Mapa školství

Bridge Publishing House

Oxford University Press


Nenech to být