Archiv aktualit

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 
Sv.Anežka

Zářijové adaptační pobyty prvních ročníků

Ve dnech 11. – 15. 9. 2017 ve Staré Vsi nad Ondřejnicí probíhaly ve Středisku diecézní mládeže adaptační kurzy duchovní obnovy prvních ročníků pedagogických oborů. Proběhly různé aktivity zaměřené na stmelení kolektivu, poznání sebe sama a seznámení se s třídní učitelkou. Počasí nám sice nepřálo, ale déšť nikomu nevadil. O dobrou náladu se postaralo i opékání špekáčků a studenty oblíbené noční hry. Slzy dojetí byly viděny při slavnostním přijetí do řad středoškoláků, které proběhlo v noci v místním kostele. K dobrému výsledku adaptačního kurzu přispěla zpěvná nálada a nekončící energie otce Michala. Mgr. Kateřina Richterová a Mgr. Monika Badejová

26.09.2017

Sv.Anežka

Další ukončená stavební etapa

Na konci září končí letošní prázdninová stavba "Sanace školní budovy", jednalo se o dokončení sanančních prací, tyto práce naši starou školní budovu provází postupně již několik let a dospěly k závěru, v letních měsících probíhala poslední zásadní oprava vlhkosti zdiva za využití kombinace sanačních metod - odkopání základů celé budovy a provedení nové izolace, oprava kanalizací a odbodnění zpevněných ploch, odstranění omítek ve třídách a kabinetech v suterénu a přízemí a provedení sanačních úprav, chemické injektáže (na fotografii WC chlapci) i elektro-osmotického vysoušení. Tyto práce po svém dokončení zůstavájí skryté, jejich výsledný efekt však budeme cítit dlouho. Za technickou i finanční pomoc děkujeme zřizovateli naší školy.

26.09.2017

Sv.Anežka

Pouť na Den církevního školství

Římskokatolická církev si již tradičně 16. září připomíná Den církevního školství. • Slaví se na svátek sv. Ludmily, babičky sv. Václava, chronologicky první české svaté. Poutníci z naší školy - 180 studentů a pedagogů - vyrazili pěšky v pátek 15.září v 8 hodin od školy na 12 km vzdálené poutní místo Panna Maria ve Skále, kde školní kaplan P. Michal Jadavan sloužil mši svatou.

15.09.2017

Sv.Anežka

Nový projekt MŠMT na naší škole

Od 1.9. 2017 je naše škola zapojena do projektu MŠMT v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Ve škole bude působit školní psycholog, naši vyučující se mohou zapojit do programů dalšího vzdělávání pedagogů a v rámci tohoto programu budeme moci nabídnout také našim studentům další vzdělávací kroužky, které jim mají pomoci k úspěšnému zvládnutí studia, což je náš společný cíl.

13.09.2017

Sv.Anežka

Aktualizujeme školní řád

Ve škole zahajuje svoji činnost školní samospráva, proto jsme provedli aktualizaci ve stávajícím školním řádu. Tato změna i některé další úpravy jsou pro jednodušší orientaci v textu zvýrazněné žlutě. Aktualizovaný školní řád najdete: Školní řád k připomínkování (DOC). O Vaše vyjádření prosíme do konce září. Své připomínky předejte formou e-mailu, vzkazu do schránky důvěry, třídním učitelům … Děkujeme

13.09.2017

Sv.Anežka

Školní diáře pro první ročníky

Čtvrtého září obdrželi všichni studenti prvních ročníků od Klubu přátel církevní školy školní výukovou pomůcku - školní diář 2017/18, kterou vydala Generation Europe, o.s. Věříme, že studenti získají z diáře užitečné vědomosti a budou si do něj zapisovat důležité poznámky. Hezký školní rok přeje KPŠ !

30.08.2017

Sv.Anežka

Pozvání všech členů sboru Datio

Zveme náš školní sbor Datio na zahájení školního roku v kostele svatého Bartoloměje v Odrách v pondělí 4. září 2017, sraz sboru na kůru v 8.00. Těšíme se na všechny nové členy. Josef Zajíček

30.08.2017

Sv.Anežka

Krásné prázdniny 2017

Krásné prázdniny všem našim studentům, kolegům i návštěvníkům našich stránek. :-)

30.06.2017

Sv.Anežka

1. místo ve výtvarné soutěži středních pedagogických škol

Žákyně 1. ročníku studijního oboru Sociální činnost Vendula Kuncová získala 1. místo v kategorii výtvarné dílo v soutěži ve tvorbě poezie, prózy, písně a výtvarného díla pro děti (pořádanou Střední pedagogickou školou Boskovice). Letošním tématem soutěže byly "Narozeniny". Pro ztvárnění svého obrazu použila autorka vítězné práce kombinaci tempery a pastelu. Gratulujeme.

30.06.2017

Sv.Anežka

Víkend ve Vídni

Ve dnech 9.6. – 11.6. 2017 se skupina studentů ze 2. ročníku Pedagogického lycea vydala do Vídně. Pobyt se konal na pozvání řádových sester „Kongregation der Dienerinnen des heiligsten Herzens Jesu“. Za krásné dny ve Vídni všem sestrám i našemu průvodci, otci Tomáši Čiržovi, moc děkujeme. (Text studentů následuje po rozbalení)

14.06.2017

Sv.Anežka

Dvě zlaté medaile v krajské soutěži

Úspěch v pěvecké soutěži "Anglický slavík" Členové kapely Crazy Daisy, v níž se schází studenti různých ročníků i oborů v rámci Střediska volného času naší školy, se pod vedením pana učitele Davida Cindlera připravili na krajské kolo tradiční soutěže "Anglický slavík" v Ostravě a získali zlatou medaili. Další zlato přivezla za sólový zpěv Adéla Schlesingerová. GRATULUJEME

14.06.2017

Sv.Anežka

Školní pouť na svatý Hostýn

Ve středu 28.června se celá naše škola vypraví na pouť na svatý Hostýn, mše svatá bude sloužená v 11:15 za uzdravení našeho otce Michala. Kolem deváté až půl desáté budeme vyrážet na pěší pouť z Bystřice pod Hostýnem. Milí absolventi a přátelé, připojte se k nám.

01.06.2017

Sv.Anežka

Taneční úspěch v mezinárodní soutěži

Ve dnech 26. - 28. května se naše studentky z tanečního kroužku pod vedením paní kolegyně Mgr. Kateřiny Pavelkové zúčastnily mezinárodního finále taneční soutěže "MIA DANCE FESTIVAL PRAGUE", kam byly vyslány z předchozích postupových soutěžních kol. Ve finále naše tanečnice získaly vynikající 3. místo. BLAHOPŘEJEME.

01.06.2017

Sv.Anežka

Soutěž ve zdravotnických dovednostech

V úterý 9.května se uskutečnila na škole každoroční zdravotnická soutěž v praktických dovednostech budoucích ošetřovatelů. Soutěžní dvojice předváděly úpravu lůžka s pacientem a ředění dezinfekce. Úkolu se všichni zhostili výborně a potvrdili tak, že jsou svými učitelkami praxe dobře připraveni.

22.05.2017

Sv.Anežka

Bezpečný internet u nás ve škole

Internetové stránky jsou v dnešní době důležitým zdrojem informací a jejich využívání je v mnoha případech nezbytnou součástí každodenního života. Bohužel v současné době je internet také plný stránek, které jsou pro určité cílové skupiny zcela nevhodné. Pokud se jedná o studenty na naší škole, kteří vyhledávájí na internetu podklady pro výuku, nemají již přístup na stránky zaměřené např. na alkohol, násilí, drogy, erotiku, gamblerství atd.

16.05.2017

Sv.Anežka

Výsledky 2. termínu přijímacích zkoušek a vyhlášení náhradního termínu

V sekci pro uchazeče o studium již jsou vyvěšené výsledky 2. termínu přijímacího řízení. Gratulujeme přijatým uchazečům, měli velmi hezké hodnocení ze základních škol, děkujeme za jejich zájem o studium na naší škole a těšíme se. Současně vyhlašujeme náhradní termín přijímacích zkoušek, přihlášky lze poslat do pátku 2. června. Informace rádi podáme také telefonicky.

15.05.2017

Sv.Anežka

Projekt Školka hrou

25. 4. 2017 proběhl seminář pro studenty 4. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika. Zavítal za námi lektor vzdělávací organizace Edulab Jan Fajmon, který budoucí učitelky a učitelé seznámil s využitím moderních pomůcek a jejich smysluplného začleňování do výchovně - vzdělávacího procesu. Studenti si vyzkoušeli princip práce s interaktivní tabulí a metodikou práce jednotlivých pomůcek. Odměnou pro přítomné studenty bylo vystavení osvědčení.

09.05.2017

Sv.Anežka

Úspěch školní kapely na mezinárodním festivalu

Ve dnech 26. a 27. dubna reprezentovala školní kapela naši školu v Košicích. Studenti vystupovali na 5. ročníku Mezinárodní přehlídky zájmové umělecké činnosti církevních škol a postoupili do slavnostního galavečera. Gratulujeme. Za vedení kapely děkujeme panu kolegovi Mgr. Davidu Cindlerovi

28.04.2017

Sv.Anežka

Přírodovědně- vlastivědná vycházka do Hynčic

V úterý 25. dubna první ročníky všech našich maturitních oborů absolvovaly přírodovědně- vlastivědnou vycházku do Hynčic, jejímž hlavním cílem byla návštěva rodného domu zakladatele genetiky Johanna Gregora Mendela, jehož 195. výročí narození si letos v červenci připomínáme. Během 15km vycházky jsme se seznámili s částí místní naučné stezky Stříbrný chodník, prošli jsme kolem soustavy oderských rybníků a na zpáteční cestě pokořili Veselský kopec - 557 m n.m. s televizním vysílačem. Prváci potvrdili že mají dobrou fyzickou kondici - ušli celkem 26 601 kroků ( cca 15 km ) a těší se na další podobné vycházky.

26.04.2017

Sv.Anežka

Další úspěch tanečního kroužku a postup do celostátního kola

V sobotu 22.4.2017 se náš školní taneční kroužek zúčastnil již druhé taneční soutěže „semifinále MiA Festival“ v Otrokovicích. S výrazovým tancem „Závislost“ vybojovala děvčata 4. místo a postup na finále „MiA Festival aneb tancem proti drogám“ do Prahy. Toto finálové kolo se uskuteční v pražské Lucerně. Jsem moc ráda, že děvčata sbírají nové zkušenosti a spoustu zážitků! Kateřina Pavelková

24.04.2017

KRÁTKÉ ZPRÁVY

XXIV. ročník celostátní přehlídky

18.03.2017
Fotogalerie

4. projekt COMENIUS

29.10.2012
Realizujeme ve šk. rocích 2013/14 a 2014/15
Fotografie ke stažení

Náš 3. projekt Comenius

01.03.2011
V letech 2010-2012,
s partnerskými zeměmi BRD
a Itálií.
Mezinárodní projekt Comenius

Kultura a jazyk – evropské internetové noviny

Zahajujeme výuku akreditovaných kurzů

03.03.2015
Bližší informace zde v PDF

ANKETA

Líbí se Vám naše stránky?
Ano 77%
anketaanketa
Ne 23%
anketaanketa
Celkem hlasů: 1658 Střední roku

AtlasŠkolství - kam na střední školu

Nová závěrečná zkouška


Ministerstvo kultury

Mapa školství

Bridge Publishing House

Oxford University Press


Nenech to být