AKTUÁLNĚ ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Sv.Anežka

Úspěch ve sportovním klání

Vrchařská koruna Valašska vyhodnotila 2. úspěšný ročník této cyklistické soutěže, která probíhala v uplynulém roce 2016. Z naší školy se v loňském roce opět zapojila studentka (nyní již absolventka) oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika Adéla Hrabovská, která obsadila 2. místo z 65 možných.

24.02.2017

Sv.Anežka

Anglická poezie

Studenti druhých až čtvrtých ročníků jsou zapojeni do celoškolní soutěže ve tvorbě anglicky psané poezie. V průběhu školního roku je každý měsíc vyhlášeno jedno téma a forma, ve které studenti tvoří básně. Mají tak možnost vyzkoušet si, zda mají poetického ducha a naučit se nová slovíčka, která se jim hodí k dané básni.

21.02.2017

Sv.Anežka

Soutěže v anglickém jazyce

Nejlepší studenti angličtiny si tradičně měří své síly v prosinci, kdy organizujeme celoškolní soutěž v anglickém jazyce. V tomto klání studenti prokazují své znalosti gramatiky a slovní zásoby včetně poslechových a konverzačních dovedností. Vítěz je nominován do okresního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce, které organizuje SVČ Nový Jičín. Letos nás v tomto kole reprezentovala studentka třídy PL3 Barbora Macošková.

21.02.2017

Sv.Anežka

Zájezd do divadla

V pondělí 20.2. navštíví studenti inscenaci „Dům" Ateliéru Výchovné dramatiky pro neslyšící v režii Zoji Mikotové z divadelní fakulty JAMU v Brně. Tato inscenace je volně inspirována dramatem Dům Bernardy Alby španělského básníka a dramatika Federica Garcíi Lorcy. Kromě vizuálně pohybové složky inscenace je nedílnou součástí hudba a znakový jazyk.

17.02.2017

Sv.Anežka

Projekt Erasmus

Po mnoha zkušenostech s projekty Comenius, opět vstupujeme na půdu mezinárodních projektů a tentokrát připravujeme projekt Erasmus pro naše studenty zdravotnických a sociálních oborů. 2. února 2017 jsme v řádném termínu podali projekt pro mobility žáků v odborném vzdělávání. Pokud bude tato naše žádost schválena, mohli by studenti oborů Sociální činnost, Zdravotnický asistent a Ošetřovatel provést část své odborné praxe u našich budoucích smluvních partnerů na Slovensku, v Holíči a ve Skalici. Na nový projekt se těšíme.

17.02.2017

Sv.Anežka

14. ples školy

V pátek 10. února 2017 se uskutečnil 14. reprezentační ples školy, na kterém byli slavnostně stužkování studenti 4. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika a 3. ročníku oboru Ošetřovatel. K tanci a poslechu hrála kapela PHS dlouholetého kolegy Mgr. Davida Cindlera, o program plesu se postarali také sami studenti, kteří připravili 3 vystoupení, slavnostní tanec se svíčkami na zahájení plesu, svižné vystoupení tanečního kroužku pod vedením Mgr. Kateřiny Pavelkové a připraveno bylo i veselé půlnoční studentské překvapení. Radost a potěšení přinesly také elegantní a krásné tance tanečního mistra Petra Münstera. Za sponzorské dary děkujeme rodičům našich studentů i všem dárcům.

17.02.2017

KRÁTKÉ ZPRÁVY

XXIII. ročník celostátní přehlídky

Fotogalerie

4. projekt COMENIUS

Realizujeme ve šk. rocích 2013/14 a 2014/15
Fotografie ke stažení

Náš 3. projekt Comenius

V letech 2010-2012,
s partnerskými zeměmi BRD
a Itálií.
Mezinárodní projekt Comenius

Kultura a jazyk – evropské internetové noviny

Zahajujeme výuku akreditovaných kurzů

Bližší informace zde v PDF

ANKETA

Líbí se Vám naše stránky?
Ano 79%
anketaanketa
Ne 21%
anketaanketa
Celkem hlasů: 1359